Met de Mijn Polismap app kunt u eenvoudig en veilig uw verzekeringen, schades en dossierstukken online bekijken. Ook heeft u dan altijd uw groene kaart bij de hand.

Ons team bestaat uit: Gerard Bilijam, Nieske Bilijam, Mariska Klijnstra-Haveman en onze stagiair Jelte.

"Prima bedrijf waar de klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Snelle reactie en gedreven medewerkers om alles in goede banen te leiden. Super tevreden en een aanrader voor iedereen!"

Elk bedrijf is verschillend. Het verzekeren van uw MKB-bedrijf is daarom maatwerk, dat met veel kennis, ervaring en liefde voor ons vak door ons verzorgd wordt.

Wij adviseren en bemiddelen in hypotheken, leven- en schadeverzekeringen voor particulieren en MKB-bedrijven. Wij stellen uw belang hierbij centraal en nemen u zo veel mogelijk rompslomp uit handen.

 • Back
 • Next

Wij informeren u hier graag over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze dienstverlening van u hebben ontvangen.

Onze dienstverlening en uw persoonsgegevens

Ten behoeve van onze relaties geven wij advies met betrekkingen tot verzekeringen, hypotheken en kredieten. Naast advies over welke financiële producten passen bij de wensen en behoeften van onze relaties, ondersteunen wij bij de totstandkoming en het onderhoud van deze producten.
Om u goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en/of hypothecair krediet bij uw situatie passen, verzamelen we informatie over uw persoonlijke gegevens, uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Welke persoonsgegevens van u verwerken wij (indien nodig)?

 • Uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
 • Overige klantgegevens zoals uw geboortedatum, nationaliteit, beroep en burgerlijke staat
 • Uw identificatiegegevens zoals uw BSN nummer
 • Uw bankrekeninggegevens
 • Uw financiële gegevens en inkomensgegevens
 • Gegevens van de te verzekeren objecten
 • Gegevens van uw (eventuele) huidige hypotheek
 • Gegevens van het onderpand voor uw hypotheek
 • Gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen
 • Gegevens van de leningovereenkomst die u bij ons aangaat 

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk 5 jaar nadat de verzekeringen (7 jaar voor kredieten en 30 jaar voor hypotheken) zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen. Binnen deze termijnen kan dit niet; Binnen deze termijnen kunt u ook geen bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Verzoeken over het verwerken van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan uzelf of aan een derde, bijvoorbeeld uw accountant, bank of advocaat, over te dragen of door te zenden. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u hierover. Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn veel afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Datum laatste update: 01-01-2023.

Onze contactgegevens

Hier vindt u onze contactgegevens.

Onze Historie

1970

Oprichting

Dit is het jaar waarin Evert Bilijam het bedrijf Makelaardij E. Bilijam opricht.

1985

Verzekeringen

Gerard Bilijam neemt vanaf nu de bemiddeling in verzekeringen en hypotheken voor zijn rekening.

1997

Bedrijfsnaam

Evert Bilijam gaan met pensioen en de bedrijfsnaam wordt gewijzigd in Bilijam Assurantiën.

2000

VOF

Per 01-01-2000 bundelen Gerard en Nieske Bilijam hun expertise in verzekeringen en hypotheken.

2002

Sinds 2002 staat het huidige 'Team Bilijam' voor u klaar! Wij

zijn u graag van dienst met al uw verzekeringsvragen!

 • Argenta.png
 • Dela.png
 • das.png
 • Klaverblad.png
 • BLG.png
 • VCN.png
 • Attens.png
 • Logo Felison.png
 • HT.png
 • Reaal.png
 • BPN.png
 • download 1.png
 • movir.png
 • LloydsBank.png
 • BB.png
 • Logo Allianz.png
 • DeVereende.png
 • Noorderlinge.png
 • ARS logo.png
 • IQW.png
 • Hienfield.png
 • Tulp.png
 • NN.png
 • HW.png
 • AG.png
 • Robuust.png
 • munt.png
 • Scildon.png
 • Woonfonds.png
 • markel.png
 • DeGoudse.png
 • Hiscox.png
 • ONVZ.png
 • LOT H.png
 • Financium.png
 • DAK.png
 • hdi.png
 • Lifetri.png
 • Logo Aegon.nl.png
 • Ardanta.png
 • Unigarant.png
 • TAF.png
 • Florius.png
 • download.png

Copyright © 2023 Bilijam.nl

Vragen? Bel ons gerust 😊
0513 - 62 89 89